Historia w malarstwie polskim

A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | 
O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż | Ź | 

A
Abramowicz, Bronisław"Uczta u Wierzynka"
Ajdukiewicz, Tadeusz"Scena z powstania styczniowego"
B
Bacciarelli, Marcello"Hołd pruski"
"Nadanie Konstytucji Księstwu Warszawskiemu przez Napoleona"
"Portret Stanisława Augusta w stroju koronacyjnym"
Bagiński, Stanisław"Rozbrajanie Niemców"
Bakałowicz, Władysław"Joanna d'Arc podczas koronacji"
Brandt, Józef"Bogurodzica"
"Czarniecki pod Koldyngą"
"Pospolite ruszenie u brodu"
"Powrót spod Wiednia"
"Składanie sztandarów"
"Wyjazd z Wilanowa"
"Wyjazd z Wilanowa Jana III Sobieskiego z Marysieńką"
Brodowski, Józef"Napoleon przekraczający Łabę"
Brun, Piotr Le"W odwrocie spod Moskwy"
C
Chełmiński, Jan"Napoleon prowadzący wojska przez Sierra de Guadarrama"
"Odwrót Napoleona spod Moskwy"
"W odwrocie spod Moskwy"
"Z kampanii napoleońskiej w Hiszpanii"
Chełmoński, Józef"Epizod z powstania 1863 roku"
D
Dolabella, Tomasz"Procesja polska"
E
Eljasz-Radzikowski, Jan Kanty Walery"Jan III Sobieski pod Wiedniem"
"Smierc Żółkiewskiego pod Cecorą"
"Zawiązanie konfederacji tyszowieckiej przez Stefana Czarnieckiego"
G
Gerson, Wojciech"Kazimierz Odnowiciel wracający do Polski"
"Królowa Jadwiga i Dymitr z Goraja"
"Łokietek pod Ojcowem"
"Wit Stwosz w drodze do Norymbergii"
"Zjawa Radziwiłłówny"
Gierymski, Maksymilian"Patrol powstańczy"
"Wymarsz powstańców ze wsi w 1863 r."
Górski, Konstanty"Rugi pruskie"
Grottger, Artur"Ostatnia przestroga"
"Spotkanie Jana III Sobieskiego z cesarzem Leopoldem I pod Schwechat"
"Ucieczka Henryka Walezego z Polski"
"Ucieczka króla polskiego"
"Wyprawa"
H
Hadziewicz, Rafał"Śmierć generała Henryka Kamieńskiego pod Ostrołęką"
K
Kaczor-Batowski, Stanisław"Atak husarii. Chocim"
"Bitwa pod Grunwaldem"
"Pułaski pod Savannach"
"Szarża pod Rokitną"
"Wejście strzelców Józefa Piłsudskiego do Kielc 12 sierpnia 1914 r"
Kapliński, Leon"Scena historyczna"
Kossak, Wojciech"Berezyna"
"Krwawa Niedziela w Petersburgu"
"Książę Józef Poniatowski w roku 1812"
"Napoleon nad brzegiem Niemna"
"Orlątko Lwowskie"
"Orlątko Lwowskie"
"Przed szarżą w wąwozie Samossierry"
"Przejście wojsk Napoleona przez Berezynę"
"Sowiński w okopach Woli"
Kossak, Jerzy"Napoleon ze sztabem"
"Odwrót Napoleona"
"Odwrót Napoleona spod Moskwy"
"Odwrót spod Moskwy"
"Odwrót spod Moskwy"
"Odwrót Wielkiej Armii spod Moskwy"
"Odwrót Wielkiej Armii spod Moskwy"
"Przejście przez Niemen"
"Wizja Napoleona"
"Z wojen napoleońskich"
Kossak, Juliusz"Elekcja Jana Kazimierza"
"Kazimierz Pułaski pod Częstochową"
"Rodakowski pod Custozzą"
Kozakiewicz, Antoni"Lekcja historii"
Kwiatkowski, Teofil"Polonez Chopina - Bal w Hôtel Lambert w Paryżu"
M
Macewicz-Piotrowicz, Konstanty"Bitwa pod Beresteczkiem"
Malarz Nieznany, "Śmierć generała Sowińskiego"
Malczewski, Jacek"Portret Adama Asnyka z Muzą"
"Scena z powstania 1863"
Matejko, Jan"Bitwa pod Grunwaldem"
"Bohdan Chmielnicki z Tuhaj-Bejem pod Lwowem"
"Carowie Szujscy na sejmie warszawskim"
"Gamrat i Stańczyk"
"Hołd pruski"
"Jan III Sobieski wręcza kanonikowi Denhoffowi list do papieża"
"Jan Zamoyski pod Byczyną"
"Kazanie Skargi"
"Kościuszko pod Racławicami"
"Kościuszko pod Racławicami"
"Potęga Rzeczypospolitej u zenitu - Złota wolność - Elekcja 1573"
"Rok 1863 -Polonia"
"Sejm w Gąsawie"
"Sobieski zdobywa chorągiew"
"Stefan Batory pod Pskowem"
"Szturm na strażnicę"
"Śluby Jana Kazimierza"
"Śluby Jana Kazimierza"
"Śmierć Zygmunta Augusta w Knyszynie"
"W Łęczycy pierwszy sejm - Spisywanie praw. Ukrócenie rozbojów r.p. 1182"
"Władysław Biały w Dijon"
"Wyjazd Henryka Pobożnego z Legnicy"
"Zabicie Leszka Białego w Gąsawie"
"Zabójstwo św. Stanisława"
"Zaprowadzenie chrześcijaństwa r.p. 965"
"Zjazd królów Jagiellonów z cesarzem Maksymilianem pod Wiedniem w roku 1515"
Michałowski, Piotr"Defilada przed Napoleonem"
"Szarża w wąwozie Somosierry"
"Wjazd Bolesława Chrobrego do Kijowa"
Milwitz, Bartolomeus"Portret koronacyjny Władysława IV Wazy"
N
Norblin de la Gourdaine, Jan Piotr"Uchwalenie Konstytucji Trzeciego Maja 1791 r."
O
Oleszkiewicz, Józef"Chodkiewicz żegnający żonę przed bitwą pod Chocimem"
Orłowski, Aleksander"Rzeź Pragi"
P
Pawliszak, Wacław"Podarunek kozacki"
Pękalski, Leonard"Noc Listopadowa"
Piasecki, Leszek"Odsiecz wiedeńska"
"Odsiecz Wiednia"
Pillati, Henryk"Śmierć Berka Joselewicza w Kocku"
Piotrowski, Antoni"Książę Aleksander Battenberg w Bitwie o Sliwicę"
"Patrol powstańców styczniowych"
Piotrowski, Maksymilian Antoni"Władysław Jagiełło przed bitwą pod Grunwaldem"
Piwnicki, Witold"Bitwa pod Cecorą"
Plersch, Jan Bogumił"Odjazd Katarzyny II z Kaniowa w 1787 roku"
Pochwalski, Kasper"IX.1939 - z dziejów Polaków"
R
Rodakowski, Henryk"Ambasadorowie papieża Innocentego XI i cesarza Austrii Leopolda błagają króla Jana III Sobieskiego o pomoc dla Wiednia"
"Hetman Koniecpolski uwalnia jeńców z niewoli tureckiej pod Haliczem"
Rybkowski, Tadeusz"Wigilia 1914, Lwów"
"Wiosna 1915 roku"
S
Schoninck, Martin"Oblężenie Malborka w 1460 roku"
Siemiradzki, Henryk"Dirce chrześcijańska"
"Joanna d'Arc"
"Pochodnie Nerona lub Świeczniki chrześcijaństwa"
"Szkic do Pogrzebu wojownika wareskiego w Bułgarii"
"Uczta u Heroda"
Silvestre, Louis de"Portret Augusta III"
Simmler, Józef"Przysięga królowej Jadwigi"
"Śmierć Barbary Radziwiłłówny"
Smuglewicz, Franciszek"Bitwa pod Warką 1656"
"Cesarz Tytus nadaje prawa Rzymowi"
"Królowa Ester"
"Przysięga Kościuszki na rynku krakowskim 24 marca 1794"
"Śmierć Chodkiewicza pod Chocimiem"
Sochaczewski, Aleksander"Pożegnanie z Europą"
Stachowicz, Michał"Kościuszko na koniu"
"Obóz Kościuszki pod Bosutowem"
"Sypanie Kopca Kościuszki"
Streitt, Franciszek"Katarzyna Jagiellonka"
Suchodolski, January"Bitwa na San Domingo"
"Bitwa pod Kircholmem"
"Napoleon i książe Józef Poniatowski pod Lipskiem"
"Obrona zamku Fuengirola w 1810 roku"
"Odwrót spod Moskwy"
"Odwrót spod Moskwy w 1812 roku "
"Szturm na mury Saragossy"
"Szturm na twierdzę oczakowską, 1788"
"Śmierć Cypriana Godebskiego pod Raszynem"
"Śmierć księcia Józefa Poniatowskiego pod Lipskiem"
"Wjazd gen. Henryka Dąbrowskiego do Rzymu"
W
Wach, Anna"Czarny łabędź"
Wiesiołowski, Ludwik"Aleksander Sobieski na łożu śmierci w Rzymie w r.1714"
Wintorowski (Winterowski), Leonard"Epizod wojenny"
Wojniakowski, Kazimierz"Uchwalenie Konstytucji 3 Maja"
Wolski, Stanisław Pomian"Z epopei napoleońskiej - Cyganka"
Z
Zaleski, Marcin"Wzięcie Arsenału"


SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA