Malarstwo polskie
Juliusz Kossak
"Rodakowski pod Custozz±", 1868, olej na p³ótnie, 29 x 59 cm, w³asno¶æ prywatna

¬ród³o: Dom Aukcyjny AGRA-ART

Rodakowski pod Custozz±
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA