Piotr Michałowski.........(1)
(Kraków 1800 - Krzyżtoporzyce 1855)
Wielokierunkowo uzdolniony i wielostronnie wykształcony w kraju i zagranicą, odegrał ważną rolę w życiu gospodarczym kraju i dużo też uczynił dla sprawy powstania. Wiele podróżował. Malarstwa uczył się u M. Stachowicza i J. Brodowskiego, a później w Paryżu u J.N. Charleta. Był jednym z najwybitniejszych malarzy polskich. Romantyczny temperament artysty objawił się nie tylko w samej technice malowania, bogactwie zróżnicowanej faktury, gwałtownych niekiedy uderzeniach pędzla, lecz taże w umiłowaniu legendy napoleońskiej - namalował kilka konnych wizerunków Napoleona, stworzył trzy wersje bitwy pod Somosierrą. Historyczne i wojskowe sceny stanowiły ważną część twórczości artysty. Charakterystyczne dla niego było też zainteresowanie życiem wsi, a zwłaszcza typami wieśniaków. Malował także portrety własnych dzieci. Częstym tematem artysty był koń. [*]

Ludwik Popiel na koniu Konie zaprzęgowe Jeździec w stroju polskim (Lisowczyk)

"Ludwik Popiel na koniu", 1831-32, olej na płótnie, 53 x 44 cm, Muzeum Narodowe, Kielce
"Konie zaprzęgowe", akwarela, tusz na papierze, 27,9 x 41,8 cm, własność prywatna
"Jeździec w stroju polskim (Lisowczyk)", 1841-45, olej na płótnie, 61 x 47,5 cm, Muzeum Narodowe, Poznań

Portret Marii Michałowskiej Stajenny trzymający konia za uzdę Błękitni huzarzy (Austriaccy dragoni)

"Portret Marii Michałowskiej", olej na płótnie, 71 x 57,5 cm, Muzeum Narodowe, Warszawa
"Stajenny trzymający konia za uzdę", ok. 1846, olej na płótnie, 94 x 72,5 cm, Muzeum Narodowe, Kraków
"Błękitni huzarzy (Austriaccy dragoni)", ok. 1837, olej na płótnie, 53 x 65,7 cm, Muzeum Śląskie, Katowice

Syn artysty na osiołku Amazonka (córka artysty Celina Michałowska) Trzy głowy chłopskie

"Syn artysty na osiołku", ok. 1840, olej na płótnie, 70,7 x 56 cm, Muzeum Narodowe, Warszawa
"Amazonka (córka artysty Celina Michałowska)", 1853-55, olej na płótnie, 62,5 x 48,5 cm, Muzeum Literatury, Warszawa
"Trzy głowy chłopskie", 1837-45, olej na płótnie, 68 x 100 cm, Muzeum Narodowe, Poznań

Obecnie obraz polskiego malarstwa lat czterdziestych i pięćdziesiątych XIX wieku jawi się nieporównanie bogatszy, dzięki znajomości dzieła, które ówczesnym pozostawało niemal nieznane - malarstwa Piotra Michałowskiego. Powstawało ono bowiem poza publicznym obiegiem, ujawniły je w pełni dopiero wystawy zorganizowane w końcu stulecia. Michałowski, ziemianin, wszechstronnie wykształcony, dużo podróżujący po Europie, sprawował wiele funkcji publicznych i społecznych, był organizatorem przedsięwzięć przemysłowych, zapobiegliwym gospodarzem własnych majątków. Wśród jego licznych zatrudnień malarstwo nie stanowiło jednak - co było wtedy dość powszechne - wielkopańskiej, amatorskiej rozrywki. W Paryżu odbył poważnie traktowane studia malarskie, dzięki którym zbliżył się do sztuki nieżyjącego już wielkiego francuskiego romantyka Theodore'a Gericault. Podróżom zawdzięczał znajomość dawnego malarstwa europejskiego, z którego najsilniej oddziałały nań dzieła Velazqueza. Twórczość Michałowskiego jest tematycznie bardzo różnorodna. Był batalistą, zafascynowanym legendą napoleońską, tworzącym też liczne obrazy na chwałę oręża polskiego z myślą o sali hetmanów na zamku wawelskim. Ważne miejsce w jego dziele zajmują wyobrażenia koni - niezliczone akwarelowe i olejne studia zwierząt, zaprzęgów, ekwipaży, jeźdźców, kawalkad. Choć to właśnie motyw "koński" miał stać się jednym z najpopularniejszych w malarstwie polskim (m.in. za sprawą korzystającego z porad Michałowskiego Juliusza Kossaka), najbardziej niezwykłe w malarskim dorobku artysty są studia fizjonomiczne. Ich modele to postacie z najbliższego, rodzinno-gospodarskiego kręgu: własne dzieci, domownicy, służba, wieśniacy, Żydzi. Szczególnie przejmujące są wizerunki bezimienne, jak Seńko - chłop w donkiszotowym pancerzu czy wioskowy "Kardynał", przyobleczony w biret i purpurę kościelnego dostojnika. Frenetyczny rozmach sztuki Michałowskiego, brawura pędzla, malarskie mistrzostwo stapiające inspiracje francuskim romantyzmem i sztuką dawnych mistrzów, wyczucie koloru o ograniczonych, lecz wspaniale harmonizowanych tonacjach, nie tylko nie mają żadnego precedensu w sztuce polskiej, ale dają artyście, wciąż poza Polską nie dość dostrzeganą, poważną pozycję w historii europejskiego malarstwa romantycznego. [*]

Dzieła artysty w: Pinakotece - Galerii Malarstwa Polskiego
Obrazy malarza w: malarze.com

Życiorys malarza w Wikipedii: http://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Michałowski
Notka o artyście w encyklopedii INTERIA.PL

Uzyskane ceny na prace artysty w: AGRA-ART

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10


SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA


PRACE ARTYSTÓW WSPÓŁCZESNYCH NA SPRZEDAŻ
     
PRACE ARTYSTÓW WSPÓŁCZESNYCH NA SPRZEDAŻ