Malarstwo polskie
Henryk Rodakowski
"Ambasadorowie papieża Innocentego XI i cesarza Austrii Leopolda błagają króla Jana III Sobieskiego o pomoc dla Wiednia", szkic, ok. 1861, olej na płótnie, 38 x 53,5 cm, Muzeum Narodowe, Warszawa

Ambasadorowie papieża Innocentego XI i cesarza Austrii Leopolda błagają króla Jana III Sobieskiego o pomoc dla Wiednia
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA