Malarstwo polskie
Jan Matejko
"Sejm w Għsawie", szkic, 1866, Muzeum Narodowe, Wroc³aw

Sejm w Għsawie
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA