Malarstwo polskie
Jerzy Kossak
"Odwrót spod Moskwy", olej na p³ótnie, 69 x 99 cm, w³asno¶æ prywatna

¬ród³o: Dom Aukcyjny DESA

Odwrót spod Moskwy
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA