Malarstwo polskie
Jerzy Kossak
"Odwrót z pod Moskwy", olej na p³ótnie, 69 x 99 cm, w³asno¶æ prywatna

¬ród³o: Dom Aukcyjny DESA

Odwrót z pod Moskwy
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA