Tomasz Dolabella
(Belluno ok. 1570 - Kraków 17 stycznia 1650)
Artystę sprowadził do Polski Zygmunt III, dla którego, a następnie dla Władysława IV, malował wiele obrazów (portrety, epizody z wojen). Po przeniesieniu stolicy do Warszawy pracował dla krakowskich kościołów (np. cykl obrazów do kościoła Dominikanów). Ukształtował się w kręgu malarstwa weneckiego i przeniósł do Polski zdobycze jego w sferze operowania kolorem i światłocieniem, reżyserii tłumnych scen, oddawania ruchu. Z biegiem lat, odcięty od twórczych źródeł, przystosowywał się coraz bardziej do miejscowego gustu i przyswajał sobie specyficznie polskie cechy baroku. [*]

Portret Stanisława Tęczyńskiego Procesja polska  

"Portret Stanisława Tęczyńskiego", przed 1634, olej na płótnie, Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
"Procesja polska", fragment Bitwy pod Lepanto, po 1632, olej na płótnie, Zamek Królewski na Wawelu, Kraków

Istotnym wydarzeniem dla przyswojenia sobie przez polskie malarstwo podstawowych rozwiązań włoskiego malarstwa nowożytnego, jak budowanie kompozycji wielopostaciowych, tworzenie iluzji przestrzennej, prowadzenie obrazowej narracji, było sprowadzenie na dwór Zygmunta III Wazy weneckiego artysty Tomasza Dolabelli. Dolabella nie był twórcą wybitnym, ale jego długotrwała działalność w Polsce, w której coraz większą rolę odgrywał spolonizowany warsztat i północne wzory graficzne, okazała się decydująca dla ukształtowania się rodzimej, cechowej wersji barokowego malarstwa religijnego. W dużych, często składających się na historyczne lub religijne cykle płótnach Dolabelli i jego pomocników miejsce malarskiej biegłości stopniowo zajmuje prowincjonalna nieporadność, cichną echa weneckiego koloryzmu, a do głosu dochodzi staropolskie upodobanie do barwności, wystawnej ornamentacji, pompatycznej celebry. Taką drogę odbyło zresztą wiele europejskich wzorów, gdy przyswajano je "podług nieba i obyczaju polskiego". [*]


Dzieła artysty w Pinakotece – Galerii Malarstwa Polskiego
Obrazy malarza w portalu malarze.com

Życiorys malarza w Wikipedii: http://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_Dolabella
Notka o artyście w encyklopedii INTERIA.PL


SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA


PRACE ARTYSTÓW WSPÓŁCZESNYCH NA SPRZEDAŻ
     
PRACE ARTYSTÓW WSPÓŁCZESNYCH NA SPRZEDAŻ