Walenty Wańkowicz
(Kałużyce 14 lutego 1799 - Paryż 12 maja 1842)

Autoportret ¦piewacy katedry wileńskiej Portret rytownika Gotliba Kislinga

"Autoportret", przed 1840, olej na płótnie, 56,6 x 43 cm, Muzeum Narodowe, Warszawa
"¦piewacy katedry wileńskiej", ok. 1820, gwasz na papierze, 9,5 x 7,6 cm, Muzeum Narodowe, Warszawa
"Portret rytownika Gotliba Kislinga", miniatura, 1825, kredka, sangwina na papierze, 8,0 x 6,5 cm, Muzeum Narodowe, Warszawa

Mickiewicz na Judahu Skale    

"Mickiewicz na Judahu Skale", 1827-28, olej na płótnie, 148 x 123 cm, Muzeum Narodowe, Warszawa

AJUDAH - XVIII "Sonet Krymski" Wieszcza

Muzeum Narodowe w Warszawie / Cyfrowe - Walenty Wańkowicz
Obrazy malarza w portalu malarze.com

Życiorys malarza w Wikipedii: http://pl.wikipedia.org/wiki/Walenty_Wańkowicz


SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA


PRACE ARTYSTÓW WSPÓŁCZESNYCH NA SPRZEDAŻ
     
PRACE ARTYSTÓW WSPÓŁCZESNYCH NA SPRZEDAŻ