Malarstwo polskie
Walenty Wańkowicz
"¦piewacy katedry wileńskiej", ok. 1820, gwasz na papierze, 9,5 x 7,6 cm, Muzeum Narodowe, Warszawa

¦piewacy katedry wileńskiej
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA