Malarstwo polskie
Walenty Wa˝kowicz
"Mickiewicz na Judahu Skale", 1827-28, olej na p│ˇtnie, 148 x 123 cm, Muzeum Narodowe, Warszawa

AJUDAH - XVIII "Sonet Krymski" Wieszcza

Mickiewicz na Judahu Skale
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA