Sceny biblijne w malarstwie polskim

A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | 
O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż | Ź | 

A
Alchimowicz, Kazimierz"Booz i Rut zbierająca kłosy"
B
Bąk, Karol"Walka Jakuba z Aniołem"
G
Gottlieb, Maurycy"Chrystus nauczający w Kafarnaum"
Gottlieb, Leopold"Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie"
H
Hadziewicz, Rafał"Maria wstępująca do świątyni"
"Zuzanna i starcy"
K
Kaleta, Dariusz"Dawid i Batszeba"
Kotarbiński, Wilhelm"Wskrzeszenie syna wdowy z Naim"
Krynicki, Nikifor"Wieża Babel"
M
Malczewski, Jacek"Anioły z Tobiaszem"
S
Segal, Simon"Czterej Jeźdźcy Apokalipsy"
Siemiradzki, Henryk"Mojżesz przemieniający kij w węża przed faraonem"
Styka, Jan"Chrystus"
"Rezurekcja"
Szyndler, Pantaleon"Ewa (Kuszenie)"
W
Wiszniewski, Eugeniusz"Proroctwa Izajasza"
Witkiewicz (Witkacy), Stanisław Ignacy"Kuszenie Adama"


SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA