Malarstwo polskie
Simon Segal
"Czterej Je¼d¼cy Apokalipsy", 1967-68, litografia, 24 x 40 cm, w³asno¶ę prywatna

¬ród³o: Muzeum Podlaskie w Bia³ymstoku

Czterej Je¼d¼cy Apokalipsy
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA