Muzeum Pomorza Środkowego, Słupsk

A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | 
O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż | Ź | 

C
Czachórski, Władysław"Studium do obrazu Ślubny wianek"
M
Malczewski, Rafał"Portret Stanisława Ignacego Witkiewicza z gronostajem"
"Portret ojca"
"Pejzaż górski"
"Pejzaż górski"
"Rynek w Krościenku"
Matejko, Jan"Zabójstwo św. Stanisława"
W
Witkiewicz (Witkacy), Stanisław Ignacy"Portret Artura Schroedera"
"Portret Heleny Białynickiej-Biruli"
"Portret Eugeniusza Lorka"
"Portret Heleny Białynickiej-Biruli"
"Portret Heleny Białynickiej-Biruli"
"Portret Stefana Daszyńskiego"
"Portret Heleny Białynickiej-Biruli"
"Portret Neny Stachurskiej"
"Portret Albiny Rondomańskiej"
"Portret mężczyzny"
"Portret Franciszka Staroniewicza"
"Portret Józefa Fedorowicza"
"Portret Heleny Białynickiej-Biruli"
"Portret Neny Stachurskiej"
"Portret Stefana Szumana"
"Portret Jerzego Konińskiego"
"Portret Stefana Totwena"
"Portret Heleny Białynickiej-Biruli"
"Portret Edwardy Szmuglarowskiej"
"Portret Michała Krajewskiego"
"Portret Walerii Marii Głogowskiej"
"Portret majora Stefana Gałyńskiego"
"Portret Jerzego Komorowskiego w wieku 11 lat"
"Portret Janiny Turowskiej-Leszczyńskiej"
"Portret Heleny Białynickiej-Biruli"
"Portret Józefiny Konińskiej"
"Portret pani Borowieckiej"
"Portret Zana Juniora"
"Portret Włodzimierza Nawrockiego, na tle kompozycji pejzażowej"
"Jan Leszczyński jako Robespierre"
"Portret mężczyzny"
"Portret Hansa Corneliusa"
"Portret Jana Józefa Głogowskiego - Il pensieroso"
"Portret Charlesa Forbesa"
"Portret Irminy Bajer-Nowowiejskiej"
"Portret Jerzego Komorowskiego"
"Portret Włodzimierza Nawrockiego"
"Portret majora Stefana Gałyńskiego"
"Portret Kazimierza Sosnkowskiego"
"Portret Heleny Białynickiej-Biruli"
"Portret fikcyjny"
"Portret Ireny Raciborskiej"
"Portret Janiny Filipowskiej"
"Portret Michała Choromańskiego"
"Portret podwójny Heleny i Teodora Białynickich-Birula"
"Portret Janusza Domaniewskiego"
"Portret Zofii Jagodowskiej"
"Portret Haliny Krajewskiej"
"Krótki romans ..."
"Portret Ireny Domaniewskiej"
"Portret Michała Choromańskiego"
"Portret Henryka Kamma"
"Portret Heleny Białynickiej-Biruli"
"Portret Wacława Bundyka"
"Portret Stefana Totwena"
"Portret Albiny Rondomańskiej"
"Portret Neny Stachurskiej"
"Portret mężczyzny"
"Portret Janusza Domaniewskiego"
"Portret Michała Jagodowskiego"
"Portret mężczyzny"
"Portret Zofii Jagodowskiej"
"Portret Heleny Stachurskiej"
"Portret H. Hilchena"
"Portret Janiny Filipowskiej"
"Portret Zofii Schroeder"
"Portret Heleny Białynickiej-Biruli"
"Portret Stefana Glassa"
"Portret Leszka Komorowskiego w wieku 7 lat"
"Portret Michała Jagodowskiego"
"Portret Heleny Białynickiej-Biruli"
"Portret Jerzego Burnata"
"Portret kobiety"
"Portret Michała Białynickiego-Biruli"
"Kompozycja - Lady Makbet"
"Portret Janusza Domaniewskiego"
"Portret H. Spirzewskiej"
"Portret Ireny Landesman"
"Portret Mariana Radeckiego"
"Portret Józefa Fedorowicza"
"Wybrzeże Atlantyku"
"Portret Teresy Głód"
"Portret Aleksandry Totwenowej"
"Portret Heleny Białynickiej-Biruli"
"Portret Zofii Krzeptowskiej"
"Portret Izabeli Zborowskiej"
"Portret Neny Stachurskiej"
"Portret Władysława Nelkena"
"Portret Rafała Malczewskiego"
"Pielgrzymi to Juta-Juta ..."
"Portret kobiety"
"Portret mężczyzny"
"Portret Heleny Białynickiej-Biruli"
"Portret Zofii Krzeptowskiej"
"Portret Hanny Moesówny"
"Portret podwójny Kazimierza Sosnkowskiego i Michała Choromańskiego"
"Portret Heleny Białynickiej-Biruli"
"Portret Heleny Białynickiej-Biruli"
"Portret Anny Nawrockiej"
"Portret Haliny Byłczyńskiej"
"Kompozycja z tancerką"
"Portret Bohdana Filipowskiego"
"Portret Bohdana Filipowskiego"
"Portret Stefana Glassa"
"Pejzaż zimowy II"
"Widok na Wawel"
"Portret Marii Nawrockiej"
"Portret mężczyzny"
"Portret mężczyzny"
"Portret mężczyzny"
"Zachwyt"
"Profesor Bono de Kokofono"
"Ptasia Ciotka ..."
"Widmo Odysa ..."
"Prof. Cynaderkiewicz ..."
"Autoportret"
"Portret Anny Nawrockiej"
"Portret Michała Białynickiego-Biruli"
"Portret Włodzimierza Nawrockiego"
"Portret Anny Nawrockiej"
"Portret Anny Nawrockiej"
"Portret Jana Nawrockiego"
"Portret Jana Nawrockiego"
"Tak pije kobieta rasowa i dobrze wychowana"
"Tak pijemy my"
"Tak jedzą tamci, a tak im się przypatrują ci"
"Tak żrą podobno wszyscy, gdy ich nikt nie widzi"
"Portret Teodora Białynickiego-Biruli"
"Portret Małgorzaty Wandy Żukotyńskiej"
"Portret Neny Stachurskiej"
"Portret Neny Stachurskiej"
"Portret Marii Nawrockiej"
"Portret Marii Nawrockiej"
"Portret Włodzimierza Nawrockiego"
"Portret Andrzeja Rybickiego"
"Portret Ireny Krzywickiej"
"Pejzaż włoski"
"Autoportet w lustrze"
"Portret Ireny Solskiej z mężczyzną"
"Martwa natura"
"Pejzaż z czerwonymi drzewami"
"Stasia"
"Portret mężczyzny"
"Portret Ireny Domaniewskiej"
"Portret Haliny Reynel"
"Portret kobiety"
"Portret Marii Nawrockiej"
"Portret Włodzimierza Nawrockiego"
"Jowisz zmieniający się w byka"
"Portret Marii Nawrockiej"
"Portret kobiety"
"Portret mężczyzny"
"Autoportret"
"Portret Ludwika de Laveaux"
"Portret Ireny Krzywickiej"
"Portret Ireny Krzywickiej"
"Portret Ireny Krzywickiej"
"Portret Tadeusza Boya-Żeleńskiego"
"Portret Włodzimierza Nawrockiego"
"Portret Marii Nawrockiej"
"Portret Leny Iżyckiej"
"Portret Marii Nawrockiej"
"Portret Anny Nawrockiej"
"Portret Anny Nawrockiej"
"Portret Anny Nawrockiej"
"Portret Zbyszka Nawrockiego"
"Maria i Włodzimierz Nawroccy"
"Portret Włodzimierza Nawrockiego"
"Pejzaż australijski"
"Portret Bohdana Filipowskiego"
"Portret Leopolda Gebela"
"Portret podwójny - Helena Białynicka-Birula i Stefan Glass"
"Portret Zofii Jagodowskiej"
"Portret Haliny Byłczyńskiej"
"Portret Zofii Mohuczyny"
"Portret Bohdana Filipowskiego"
"Portret podwójny - Halina Judt i Michał Choromański"
"Portret Stefana Totwena"
"Portret Michała Choromańskiego"
"Portret Michała Choromańskiego"
"Portret Michała Choromańskiego"
"Portret Edwardy Szmuglarowskiej"
"Portret Stefana Glassa"
"Portret Janusza de Beaurain"
"Portret Michała Choromańskiego"
"Portret Heleny Białynickiej-Biruli"
"Portret Neny Stachurskiej"
"Portret Jędrzeja Marusarza"
"Portret Michała Choromańskiego"
"Portret wspólny Marii i Włodzimierza Nawrockich"


SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA