Odpoczynek w szałasie tatrzańskim

Uważany za jeden z najlepszych obrazow Wojciecha Gersona "Odpoczynek w szałasie tatrzańskim" był własnością rodziny Kronnenbergów, magnatów finansowych pochodzenia żydowskiego, filantropów i kolekcjonerów polskich dzieł sztuki mieszkających w Warszawie od początków XIX wieku do czasów II wojny światowej. W wyniku działań wojennych w 1939 roku pałac Kronenbergów, posiadający imponujące zbiory polskiej sztuki został częściowo zniszczony na skutek niemieckiego bombardowania. Podobnie jak znaczna część zbiorów polskiego malarstwa rodziny Kronenbergów obraz zaginął w czasie II wojny światowej. Po jej zakończeniu obraz zostal włączony do spisu utraconych zabytków polskich (opisany został również na stronie internetowej strat zabytków polskich w czasie II wojny światowej.

Ku zaskoczniu, zaginiony od czasów II wojny światowej obraz Wojciecha Gersona pojawił się niespodziewanie w katalogu firmy Sotheby na aukcji londyńskiej "British and Continental Pictures" (WO 4700) mającej miejsce 21 stycznia 2004 roku (pozycja 410). Wartość obrazu firma Sotheby szacunkowo wyceniła na 6-8 tys. funtów brytyjskich.

Firma Sothebys, pytana o pochodzenie obrazu, udzieliła pisemnej informacji, że obraz pochodzi z Południowej Afryki, gdzie "znajduje się wiele obrazów europejskiego pochodzenia", zaś później uściśliła, że został zakupiony przez pracownika firmy od "kolekcjonera z Namibi"... Na skutek interwencji polskiej placówki konsularnej w Londynie, powiadomionej przez dociekliwego polskiego kolekcjonera, obraz zdjęto z licytacji do czasu ustalenia tytułu własności obrazu. Spadkobiercy rodziny barona Kronnenberga, powiadomieni z kolei przez władze polskie, byli zainteresowani odzyskaniem skradzionego obrazu. Równocześnie, wspaniałomyślnie Kronenbergowie obiecali przekazać obraz Gersona Muzeum Narodowemu w Warszawie.

Pomimo upłynięcia około roku od momentu odnalezienia "Zaczarowanych dźwięków" obraz Wojciecha Gersona nie powrocił do Polski jak również nie znalazł się z powrotem w rękach Kronenbergów. Prawdopodobnie nadal toczy sie skomplikowany spór o prawo własności. Obraz ten reprodukujemy ze wzgledu na niezwykle wysokie jego wartości arystyczne. Fotografia została zaczerpnięta z katalogu firmy Sothebys oraz dodatkowych zdjęć przysłanych przez tę firmę zanim obraz został wycofany z aukcji.

Inne tytuły pod jakim znany jest ten obraz to "W góralskiech chacie" oraz "Góralski koncert". Obraz "Zaczarowane dźwięki" reprodukowany był w albumie "Sto lat malarstwa polskiego" w roku 1919, strona 14, pozycja 71.

[Arykuł jaki ukazał się w "Nowym Dzienniku" w Nowym Jorku na ten temat napisany przez Marka Walickiego]

Zaczarowane dźwięki
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA
Reklama
','
','
| ','
'); ?>