Malarstwo polskie
Stanis³aw Grocholski
"¦mierę sieroty", 1879, olej na p³ótnie, 59 x 117 cm, Muzeum Narodowe, Warszawa

¦mierę sieroty
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA