Malarstwo polskie
Maksymilian Gierymski
"Powrót bez pana", 1868, olej na p³ótnie, 59 x 88,5 cm, w³asno¶æ prywatna

¬ród³o: Dom Aukcyjny AGRA-ART

Powrót bez pana
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA