Malarstwo polskie
Roman Kochanowski
"Gêsi nad strumieniem", olej na p³ótnie, 24,5 x 16,5 cm, w³asno¶æ prywatna

¬ród³o: Dom Aukcyjny DESA

Gêsi nad strumieniem
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA