Malarstwo polskie
Tadeusz Makowski
"Powrót ze spaceru", 1923, olej, tempera na p³ótnie, 89 x 116 cm, w³asno¶æ prywatna

¬ród³o: Dom Aukcyjny AGRA-ART

Powrót ze spaceru
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA