Malarstwo polskie
Stanis³aw Bohusz-Siestrzeńcewicz
"Przed karczm± na Wileńszczy¼nie", technika mieszana, 44,5 x 61 cm, w³asno¶ę prywatna

¬ród³o: Dom Aukcyjny AGRA-ART

Przed karczm± na Wileńszczy¼nie
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA