Malarstwo polskie
Franciszek Ejsmond
"Powrót z pola", olej na p³ótnie, 41 x 33 cm, w³asno¶æ prywatna

¬ród³o: Dom Aukcyjny AGRA-ART

Powrót z pola
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA