Malarstwo polskie
Adam Setkowicz
"Powrót z pola", olej na tekturze, 18,8 x 34,5 cm, w³asno¶æ prywatna

¬ród³o: Dom Aukcyjny DESA

Powrót z pola
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA