Malarstwo polskie
El¿bieta Mozyro
"Ocean pragnieñ", 2017, olej na p³ótnie, 60 x 80 cm, na sprzeda¿

Obraz NA SPRZEDA¯ - kontakt galeria.artyzm@gmail.com

Ocean pragnieñ
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA