Malarstwo polskie
Ferdynand Ruszczyc
"Wychod¼cy", 1902, olej na p³ótnie, 88 x 169 cm, Litewskie Muzeum Sztuki, Wilno

¬ród³o: Krzysztofowicz-Kozakowska, Stefania, „Malarstwo polskie w zbiorach za granic±”, Kluszczyński, Kraków, ISBN 83-88080-85-7

Wychod¼cy
SKLEP