Malarstwo polskie
W³adys³aw Podkowiñski
"Krajobraz z Sobótki", 1893, olej na p³ótnie, 56 x 92,8 cm, Muzeum Narodowe, Warszawa

Krajobraz z Sobótki
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA