Malarstwo polskie
Daniel Schultz
"Portret królowej Ludwiki Marii Gonzagi", przed 1667, olej na p³ótnie, 90 x 71 cm, Muzeum Narodowe, Warszawa

Portret królowej Ludwiki Marii Gonzagi
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA