Malarstwo polskie
Malarz Nieznany
"Portret Anny z Branickich Lubomirskiej", ok. 1620, olej na p³ótnie, 200 x 123 cm, Muzeum Narodowe, Warszawa

Portret Anny z Branickich Lubomirskiej
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA