Malarstwo polskie
Artur Nacht Samborski
"Portret m³odej kobiety w zielonej sukni", ok. 1930, olej na p³ótnie, 60 x 45 cm, Muzeum Narodowe, Warszawa

Portret m³odej kobiety w zielonej sukni
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA