Malarstwo polskie
Maria Ewa £unkiewicz-Rogoyska
"Kompozycja", 1959, olej na p³ótnie, 64,5 x 80,5 cm, Muzeum Narodowe, Warszawa

Kompozycja
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA