Malarstwo polskie
Julian Fałat
"Po polowaniu na niedźwiedzie w Nieświeżu", po 1886, akwarela, gwasz na papierze na tekturze, 27,4 x 59,1 cm, Muzeum Narodowe, Warszawa

Po polowaniu na niedźwiedzie w Nieświeżu
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA