Malarstwo polskie
Henryk Sta¿ewski
"Wspó³praca (D¼wig)", 1950, Muzeum Narodowe, Warszawa

Wspó³praca (D¼wig)
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA