Malarstwo polskie
Julian Fa³at
"Przelot dzikich gêsi", 1909, olej na p³ótnie, 140 x 59 cm, w³asno¶æ prywatna

Przelot dzikich gêsi
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA