Malarstwo polskie
El¿bieta Mozyro
"Ka¿dy na kogo¶ czeka", 2013, olej na p³ótnie, 50 x 50 cm, na sprzeda¿

Obraz NA SPRZEDA¯ - kontakt galeria.artyzm@gmail.com

Ka¿dy na kogo¶ czeka
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA