Malarstwo polskie
Stanis³aw Ignacy Witkiewicz (Witkacy)
"Azot, Fosfór i Arsen", 1918, akwarela, gwasz, kredka na papierze, 46,5 x 61,5 cm, w³asno¶æ prywatna

Azot, Fosfór i Arsen
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA