Malarstwo polskie
Henryk Siemiradzki
"Dziewczyna przy ¼ródle", olej na p³ótnie, 30 x 21 cm, w³asno¶æ prywatna

Dziewczyna przy ¼ródle
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA