Malarstwo polskie
Zygmunt Rozwadowski
"Powrót z polowania", po 1920, olej na p³ótnie, 72 x 101 cm, w³asno¶æ prywatna

¬ród³o: Dom Aukcyjny AGRA-ART

Powrót z polowania
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA