Malarstwo polskie
Micha³ Wywiórski-Gorstkin
"Powrót z jarmarku", ok. 1883-90, olej na p³ótnie, 65,5 x 100,5 cm, w³asno¶æ prywatna

¬ród³o: Dom Aukcyjny AGRA-ART

Powrót z jarmarku
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA