Malarstwo polskie
Alfred Wierusz-Kowalski
"Krowy na pastwisku", ok. 1910, olej na p³ótnie, 42 x 53,5 cm, Muzeum Narodowe, Wroc³aw

Krowy na pastwisku
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA