Malarstwo polskie
Malarz Nieznany
"Chrystus przed Piłatem", ok. poł. XIV w., witraż, Muzeum Okręgowe, Toruń

Chrystus przed Piłatem
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA