Malarstwo polskie
Malarz Nieznany
"Portret Katarzyny z Lubomirskich Ostrogskiej", Malarz krakowski, ok. 1597, olej na p³ótnie, 200 x 121,5 cm, Muzeum Narodowe, Warszawa

Portret Katarzyny z Lubomirskich Ostrogskiej
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA