Malarstwo polskie
Piotr Potworowski
"Martwa natura", ok. 1930, Muzeum Sztuki, £ód¼

Martwa natura
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA