Malarstwo polskie
Józef Che³moński
"Targ koński", ok. 1882, tusz na papierze, 19 x 30 cm, Muzeum Sztuki, £ód¼

¬ród³o: Muzeum Sztuki w £odzi

Targ koński
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA