Malarstwo polskie
Franciszek ¯murko
"Portret modelki", ok. 1900, olej na p³ótnie, 83,3 x 55,5 cm, Muzeum Narodowe, Kielce

¬ród³o: Muzeum Narodowe w Kielcach

Portret modelki
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA