Malarstwo polskie
W³adys³aw Czachórski
"Aktorzy przed Hamletem, scena z II Aktu", 1875, olej na p³ótnie, 116 x 226 cm, Muzeum Narodowe, Warszawa

Aktorzy przed Hamletem, scena z II Aktu
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA