Malarstwo polskie
Hipolit Lipiński
"Cygan z nied¼wiedziem w miasteczku", szkic, ok. 1876, olej na p³ótnie, 30 x 52 cm, Muzeum Narodowe, Kielce

¬ród³o: Muzeum Narodowe w Kielcach

Cygan z nied¼wiedziem w miasteczku
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA