Malarstwo polskie
Jan Styka
"Portret Petöfiego na koniu na tle taboru", ok. 1897, olej na p³ótnie, 253 x 185 cm, Muzeum Narodowe, Warszawa

¬ród³o: Muzeum Narodowe w Warszawie

Portret Petöfiego na koniu na tle taboru
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA