Malarstwo polskie
Rafa³ W±sowicz
"Begonia i ksi±¿ki", 1935, olej na p³ótnie, 57 x 51 cm, Muzeum Narodowe, Warszawa

¬ród³o: Muzeum Narodowe w Warszawie

Begonia i ksi±¿ki
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA