Malarstwo polskie
Wilhelm Leopolski
"Zgon Acerna", 1867, Muzeum Narodowe, Wroc³aw

Zgon Acerna
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA