Malarstwo polskie
Teodor Axentowicz
"Z Huculszczyzny. Powrót z cerkwi", olej na p³ótnie na tekturze, 35 x 45 cm, w³asno¶æ prywatna

¬ród³o: Dom Aukcyjny AGRA-ART

Z Huculszczyzny. Powrót z cerkwi
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA