Malarstwo polskie
Wac³aw Borowski
"Powrót za spaceru", olej na p³ótnie, 98 x 78 cm, w³asno¶æ prywatna

¬ród³o: Dom Aukcyjny AGRA-ART

Powrót za spaceru
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA