Malarstwo polskie
Czes³aw Wasilewski
"Powrót z polowania", olej na p³ótnie, 36,2 x 52,5 cm, w³asno¶æ prywatna

¬ród³o: Dom Aukcyjny AGRA-ART

Powrót z polowania
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA